De Specula omnis status humanae vitae van Jacobus van Gruitrode: vijftiende-eeuwse standenspiegels