Caeremoniale [ad consecrationem Virginum] (s. XVII-XVIII)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatura 19006 (9 exemplaria)
titulus Caeremoniale [ad consecrationem Virginum]
tituli exemplarium 1um exemplar: Dit sin de sermonien die men onderoudt in het widen der Maghden
2um exemplar: Dit zyn de sermonien die men oudt in het wyen der Maghden
...
foliorum numerus 9 f., 10 f., 12 f., 16 f., 14 f., 14 f., 8 f., 10 f., 4 f.
scriptores 3um exemplar: ADLF [Angela de la Fontaine] O. Cart.
5um exemplar: SIMSN
origo Brugge: kartuizerinnen
datatio s. XVII (1658)
s. XVIII (1719, 1746, 1778)
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 245 (nr. 417)
internexus www.rchive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/245/mode/1up
annotatio In exempaar 3, fol. 11v leest men: Desen bouck is gheschreven in het jaer 1719. Sr. ADLF. Deze initialen verwijzen meer dan waarschijnlijk naar de kartuizerin Angela de la Fontaine († 1767) die de maagdenwijding ontving op 30 juli 1719 ([PMB 2001]14-15, nr. SAm025). In exemplaar 5, fol.12r leest men: Biedt voor dit heeft geschreven want s(ie) aerme van deughden is gheb(l)even. SIMSN. Welke kartuizerin achter deze initialen schuilgaat, kan ik voorlopig niet terugvinden. Het tweede exemplaa bevat op fol. 5r een gravureprent van S. Beatrix Monialis Chartreuse Supdiaconesse. In de 18e-eeuwe context van dit manuscript betreft deze notitie de kartuizerin Beatrix De Witte (†1783), die op 16 maart 1738 tot maagd werd gekroond ([PMB 2001]20, nr. SAm087). De rubrieken – in het Nederlands – van het voornoemde eerste en tweede exemplaar werden bij wijze van proef getranscribeerd door Francis Timmermans († 2015). – © Frans Hendrickx.