Caeremoniale (17e-18e eeuw)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 19006 (negen exemplaren)
titel Caeremoniale (inkleding van een kartuizerzuster)
folia per exemplaar 9, 10, 12, 16, 14, 14, 8, 10, 4 folia
kopiist exemplaar 3: ADLF [Angela de la Fontaine] O. Cart.
exemplaar 5: SIMSN
herkomst Brugge: kartuizerinnen
datering 17e eeuw (1658) en 18e eeuw (1719, 1746, 1778)
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 245 (nr. 417)
internetref. www.rchive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/245/mode/1up
opmerking In exempaar 3, fol. 11v leest men: Desen bouck is gheschreven in het jaer 1719. Sr. ADLF. Deze initialen verwijzen meer dan waarschijnlijk naar de kartuizerin Angela de la Fontaine († 1767) die de maagdenwijding ontving op 30 juli 1719 ([PMB 2001]14-15, nr. SAm025). In exemplaar 5, fol.12r leest men: Biedt voor dit heeft geschreven want s(ie) aerme van deughden is gheb(l)even. SIMSN. Welke kartuizerin achter deze initialen schuilgaat, kan ik voorlopig niet terugvinden. — © Frans Hendrickx.