Biblia (1402-1403)

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

signatuur 106, 107, 204, 205 (vier delen)
titel deel 1 (vanaf de zondag vóór septuagesima): Vijf boeken van Mozes (Pentateuch) met proloog van Hieronymus (brief aan Desisderius), Jozua, Rechters, Ruth
folia 238 folia
titel deel 2 (vanaf de eerste zondag na Pinksteren): Koningen, Spreuken, Ecclesiasticus, Job, Tobit, Judit, Ester, met de prologen van Hieronymus op elk boek
folia 277 folia
titel deel 3 (vanaf de zondag vóór Passiezondag): Jeremia, Ezra, Handelingen der Apostelen, Canonieke (Katholieke) Brieven (Jacobus, Petrus, Joannes, Judas), Openbaring van Joannes, Paralipomenon (Kronieken), met de prologen van Hieronymus op elk boek
folia 223 folia
titel deel 4 (vanaf 1 oktober): Makkabeeën, Daniël, Ezechiël, XII Profeten, Jesaja, Brieven van Paulus
folia 299 folia
kopiist Henricus van Aernhem
herkomst Utrecht: kartuizers
datering 1402-1403
biblioref. Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 21-22 (nr. 46)
[Gumbert 1974a]134-136, 342-343, 351
www.archive.org/stream/cataloguedesmanu01brusuoft#page/21/mode/1up
opmerking De vermelde scriptor Henricus de Aernhem (hs. 106, fol. 238v, hs. 204, fol. 222v) is geen kartuizer, zelfs geen monnik, maar een Utrechts beroepsschrijver die in 1404 en 1406 voor het domkapittel werkte en in 1409 het burgerrecht van de stad verwierf ([Gumbert 1974a]184, n. 71). — © Frans Hendrickx.