Antiphonarium (1464) [MS. Scheut (Anderlecht)]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Bekgië
sectio Handschriften
codicis numerus 15072
foliom numerus 251 f.
scriptor Hermannus de Lochem O.Cart. (“Liber fratnim Carthusiensium domus Nosfre Domine de Gratia prope Bruxellam quem scripsit et complevit frater Hermannus de Lochem monachus professus ibidem, anno Domini M CCCC LXIlIl”, f. 251r)
origo Scheut (Anderlecht): kartuizers
datatio 1464 (addenda s. XVI, s. XVII)
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 419-420 (nr. 672)
annotatio In een rekeningenboek uit het kartuizerklooster van Scheut met vermelding van de onkosten voor de aanmaak van manuscripten tijdens het jaar 466-1467 wordt naar dit manuscript als volgt verwezen: “Pro inscriptione ordinarii in parvo Anthiffonario, quem scripsit frater Hermannus, habuit idem Anthonius, xviij d.” ([Pinchart 1861]146. Het betreft dus een klein antiphonarium, volgens de catalogusbeschrijving 310 x 210 mm groot, waarin een kopiist van buiten het klooster, met name de Brusselse priester Antonius Block († 1498), het ordinarium heeft ingelast. Voor deze prestatie ontving hij het bedag van 18 denariën. – Zie [Pil 1951]39, 45, 48 & [Pil 1954]265, 270, 272.