Sculptuur Herne: Maria met Kind op halvemaan (ca. 1500)

Maria met Kind op halvemaan.

Beschrijving volgens: [J. de Borchgrave d’Altena], Inventaris en beschrijving van kerkelijke kunstschatten in het Pajottenland, Sint-Kwintens-Lennik, 1975, 48 (= Ars sacra, 2): “Eik, ca. 1500, h. 1,440 m. Rechtstaande moeder op halve maan die haar kind toont dat op de rechterarm gezeten is. O.-L.-Vrouw heeft de ogen naar beneden gericht en schijnt te dromen. Haar kleed vertoont een lage halsuitsnijding, de mantel hangt zeer breed en wijd over de schouders en wordt aan de voorzijde opgehouden. Het haar is los en valt op de schouders en borst. Dit beeld dient tot de Brabantse school gerekend en kan gesitueerd worden rond 1500”.

Bewaarplaats: Kapucijnen, ’s-Hertogenbosch. — Met dank aan Dr. Ernest Persoons die deze afbeelding bezorgde.

Het beeld, vermoedelijk herkomstig van de kartuis te Herne1, bevond zich in de kerk van het kapucijnenklooster te Edingen, dat in 1996 werd gesloten.2

  • 1. Volgens persoonlijke informatie van een kapucijn uit Edingen: de paters kapucijnen traden regelmatig op als predikanten in de parochiekerk van Herne; voor de gepresteerde diensten ontvingen zij van de pastoor het beeld ten geschenke. Het vermoeden is dat het beeld herkomstig is van de Hernse kartuis.
  • 2. J.-P. Tytgat, ‘Les Capucins ont quitté Enghien’, in: Annales du Cercle archéologique d’Enghien, 31 (1997), 217-240, ill.