Bruno [2]

Bruno wordt afgebeeld met in de rechterhand een palmtak (?), in plaats van de gebruikelijke olijftak, en met in de linkerhand een opengeslagen boek waarop te lezen staat: Ecce elongavi fugiens et mansi in solitudine (Zie, ik ben ver weggevlucht en in de eenzaamheid gebleven). Aan zijn voeten liggen de bisschopsmijter en -staf, attributen van het bisschoppelijke ambt dat hij tot tweemaal toe heeft geweigerd te aanvaarden: een eerste maal in 1080 toen hij door paus Gregorius VII verzocht werd om aartsbisschop van Reims te worden ter vervanging van de afgezette Manassès I de Gournay die van simonie werd beschuldigd; een tweede maal in 1090/91 toen Urbanus II hem vroeg om de vacante zetel van het aartsbisdom Reggio te bekleden.

Detailopname van Kartuizerheiligen rond Bruno (ca. 1695) — Sint-Andries.