Middeleeuwse bibliotheken in Brugge: de kartuize Genadedal


Volledige referentie:

Albert Derolez
Middeleeuwse bibliotheken in Brugge: de kartuize Genadedal, in: Vlaamse kunst op perkament: handschriften en minaturen van de 12de tot de 16de eeuw. Tentoonstelling ingericht door de Stad Brugge in het Gruuthusemuseum 18 juli-18 oktober 1981, Brugge, 1981, 50-51
[Derolez 1981]

Trefwoorden:

bibliothecae, Brugge 1 O.Cart. monachi (bibliotheca)