Map 3. Authentieke stukken (of kopieën daarvan)

1. Algemeen Rijksachief Brussel
1.1 Comité voor de Religiekas
(a) nr. 68: Inventaris van alle de schilderijen en printen bevonden binnen het convent van de gewesener Chartreusen binnen de stadt van Brugghe op den 18 van januarius 1784.1Zie bijlage.
(b) nr. 69 (fol. 42): Liste des tableaux des Chartreux de Bruges, formée sur l'Inventaire, avec désignation des endroits respectifs où ils se trouvent.2Zie bijlage.
(c) nr. 354: Apperçu des offers faites pour les ornements d’Eglise du couvent supprimé des chartreux à Bruges.3Zie bijlage.
(d) nr. 355: Inventaire des argenteries trouvés au Couvent des Chartreux à Bruges audela de l’inventaire pris par le Sieur Coutteau comme il s’en suit (gedateerd 25 juni 1783).4Zie bijlage.
(e) Inventaire des meubles et effets du couvent des chartreux à Bruges que nous avons laissés sous l’économe Lameire tant pour la célébration du service divin que pour l’usage journalier des religieux fait en suite de l’article 13 de nos instructions (gedateerd 29 april 1783).5Zie bijlage.

2. Kerkfabriek Sint-Anna Brugge
- Clooster van Cartusiaenen (na 1739).6Zie bijlage.

3. Rijksarchief Brugge
3.1 Oud Kerkarchief
- nr. 285: Rekening van het kartuizerklooster Genadedal lopend van oktober 1697 tot oktober 1698.7

4. Varia
4.1 Rente: Alsoo aen het clooster van de eerw: p: chartreusen in Brugae competeert eene rente van drije ponden ses schellijnghen acht grooten bij Jaere ... (incipit) waarvan akte, samen met andere comparanten-crediteuren, bij notaris F. Godtschalck te Ieper op 23 oktober 1720.8Zie bijlage.
4.2 Stichting: Fundatio Cartusiae Vallis Gratiae prope Brugas, auspicijs Roberti Bethunij Comitis flandriae.9Zie bijlage.
4.3 Weekmis: lijst van de dienstverlening in de week (18e eeuw):
[1] Missae, VV: PP:, per hebdomadam. | Cantabuntur hoc ordine. | F(eri)a 2a. Pro anniversariis. | xxx 5a. [sic] pro Tricenariis Chartae. |
[2] f. 4a. de Jejunio temporali. | f. 6. de festo Cap(itu)li S. Thomae Apost. | Et in privato de Jejunio. |
[3] S(ab)bato de sancto Anthelmo Episcopo | Et confessore ad intentionem | Praesidentis, congruo tempore | de Jejunio temporali et in |
[4] privato de Domina. | abstinentia occurrit feria 4a. ||10

  • 1. Zie [De Grauwe 1978a]1228, n. 11.
  • 2. Ibidem. De schilderijen werden verkocht op 14 december 1784.
  • 3. Zie [De Grauwe 1978a]1229.
  • 4. Zie [De Grauwe 1978a]1228, waar gedateerd op 2 juni 1783.
  • 5. Het inventarisnummer is niet medegedeeld. Waarschijnlijk betreft dit het inv.nr. 354: vgl. [De Grauwe 1978a]1228.
  • 6. Uit: Liber memorialis. Niet nader gespecificeerd.
  • 7. Integraal gepubliceerd in [De Grauwe 1980c] (volledig artikel in bijlage). In de fotokopie van het oorspronkelijk document ontbreken fol. 1-5. Voor een handgeschreven kopie, zie Map 1. Notities, § 3.9.
  • 8. Archiefinstelling en fonds waarin dit document zich bevindt, zijn niet medegedeeld.
  • 9. Onvolledige fotokopie. Bewaard in het AR Brussel (fonds waarin het document zich bevindt, is niet medegedeeld). Volledig uitgegeven door Citekey: Raissius 1632 niet gevonden, 26-30 (zie bijlage). — Met dank aan Tom Gaens (vzw Cartusiana) die mijn aandacht op deze editie vestigde.
  • 10. Lijst van vier gescheurde tekststukjes die bij elkaar aansluiten. Uit welk archief dit tekstje komt, is niet bekend.