Liturgische vieringen

Bruno
[Soder von Güldenstubbe 2003]

Eucharistieviering
zie: Mis

Goede Vrijdag
[Becker 1969]

Heiligenfeesten
[Op de Coul 2014]

Kalender
[Du Moustier & Hourlier 1957]

Maria
[Gourdel 1952]

Mis1
[Jaricot 2015a]
[Stoelen 1946]
[Stoelen 1967]

Officie
Algemeen
[Baier 1982]
[Becker 1971a]
Koorofficie
[Gaillard 1995a]
Lauden
[Wickstrom 1988]
Maria-offcie
[Becker 1990a]364-3662
Nachtofficie
[Op de Coul 2008]
Overlijdensofficie
[Becker 1990a]361-3643

  • 1. Zie ook bij Spritualiteit en Theologie / Bijzonder onder "Eucharistie".
  • 2. Betreft de kleine Mariagetijden. Fotokopie uit: Achives de la Grandes Chartreuse, 2 HYMN 9 (= car0), olim C II 824, fol. 5v- 6v.
  • 3. Fotokopie uit: Achives de la Grandes Chartreuse, 2 HYMN 9 (= car0), olim C II 824, fol. 4r-5v.