The antiphons 'ad psalmos' of Carthusian Lauds


Volledige referentie:

John B. Wickstrom
The antiphons 'ad psalmos' of Carthusian Lauds, in: James Hogg (ed.), Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg, dl. 1, Salzburg, 1988, 7-33 (= Analecta Cartusiana, 116:1)  
[Wickstrom 1988]

Trefwoorden:

antiphonae, laudes, liturgia, psalmi

Notities:

Volgens het Proprium de tempore en het Proprium sanctorum met een vergelijking tussen de Cursus Cartusiensis, de Cursus Romanus en de Cursus Monasticus.