Gebouwen en kunstbezit van het kartuizerklooster te Zelem


Volledige referentie:

Robert Van de Ven
Gebouwen en kunstbezit van het kartuizerklooster te Zelem, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 44-72, 8 ill. (= Diestsche Cronycke, 7)
[Van de Ven 1984]

Trefwoorden:

architectura, Zelem O.Cart. (architectura)