Kaartboek van de goederen van de kartuizers te Zelem (ca. 1628) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, 4


Volledige referentie:

Michel Van der Eycken
Kaartboek van de goederen van de kartuizers te Zelem (ca. 1628) — RA Hasselt, Kartuizers te Zelem, 4, in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 160-161 (= Diestsche Cronycke, 7)  
[Van der Eycken 1984d]

Notities:

Persoonsnamen
N. Janssens, landmeter.