Hugo de Balma in het Middelnederlands

Auteurs:

Thom Mertens

Volledige referentie:

Thom Mertens
Hugo de Balma in het Middelnederlands, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 249-262 (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[Mertens 1985]

Trefwoorden:

Hugo de Balma O.Cart.: Theologia mystica (traditio Medionederlandica)