Een monnikenwerk: reconstructie van het middeleeuwse kloosterscriptorium. Case study: de laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne


Volledige referentie:

Thijs M. T. Ameye
Een monnikenwerk: reconstructie van het middeleeuwse kloosterscriptorium. Case study: de laatmiddeleeuwse scriptoria van Ter Doest en Herne, Lth., Gent, Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis, 2004, 146 p., 25 ill.
[Ameye 2004]

Trefwoorden:

Herne O.Cart. (scriptorium), scriptoria, Ter Doest (O.Cist.)