De Roermondse kartuis en haar betrekkingen met andere vestigingen in de Provincia Rheni

Auteurs:

Harald Goder

Volledige referentie:

Harald Goder
De Roermondse kartuis en haar betrekkingen met andere vestigingen in de Provincia Rheni, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 90-101, 275-281, 2 ill.  
[Goder 2009]

Trefwoorden:

Provincia Rheni (communicationes internae), Roermond O.Cart. (communicationes provinciales)

Tekstmededelingen:

Inhoud
- De Provincia Rheni
- De visitatoren
- Persoonlijke contacten, uitwisseling en onderlinge betrekkingen
- Door sociale en geldelijke factoren bepaalde contacten en verbanden
- Institutionele contacten en verbanden
- Architectonische en kunstzinnige contacten en verbanden
- Geestelijke en spirituele contacten en verbanden
- Samenvatting