De Roermondse kartuis en haar betrekkingen met andere vestigingen in de Provincia Rheni

Auteurs:

Goder, Harald

Volledige referentie:

Harald Goder
De Roermondse kartuis en haar betrekkingen met andere vestigingen in de Provincia Rheni, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers, Zwolle, 2009, 90-101, 275-281, 2 ill.  
[Goder 2009]

Notities:

Tekstmededelingen:

Inhoud

- De Provincia Rheni
- De visitatoren
- Persoonlijke contacten, uitwisseling en onderlinge betrekkingen
- Door sociale en geldelijke factoren bepaalde contacten en verbanden
- Institutionele contacten en verbanden
- Architectonische en kunstzinnige contacten en verbanden
- Geestelijke en spirituele contacten en verbanden
- Samenvatting