Het kartuizerklooster binnen Brugge. Monumentenbeschrijving en bouwgeschiedenis


Volledige referentie:

Jean-Pierre Esther
Het kartuizerklooster binnen Brugge. Monumentenbeschrijving en bouwgeschiedenis, in: Jean-Pierre Esther, Jan De Grauwe & Vivian Desmet (eds.), Het kartuizerklooster binnen Brugge. Verleden en toekomst, Brugge, 1980, 121-237, ill.  
[Esther 1980]

Trefwoorden:

architectura, Brugge 1 O.Cart. monachi (architectura)

Tekstmededelingen:

Inhoud
- Inleiding
- Bronnen
- Iconografie
- Monumentenbeschrijving
- Het kartuizerklooster Genadedal buiten Brugge
- Het kartuizerklooster binnen Brugge: de eerste jaren
- Bouw van het grote pand en de cellen 1635-1645
- Bouw van het kleine pand en aanpalende gebouwen 1650-1675
- Een halve eeuw bouwstop 1675-1725
- XVIIIde-eeuwse modeaanpassingen in het klooster 1725-1750
- Een nieuwe impuls door prior Hyacinthus Landry 1757-1767
- Het poortgebouw en het voorkwartier 1765-1770
- Bouw van de kerk 1771-1777
- Enkele conclusies
- Bijlagen I-VII (rekeninguittreksels)
- Naamlijst van de ambachtslui