Het kartuizerklooster binnen Brugge. Verleden en toekomst