Origines Cartusiarum Belgii


Volledige referentie:

Arnoldus Raissius
Origines Cartusiarum Belgii, Duaci [Douai], Martinus Bogardus, 1632, (30)-180 p.  
[Raissius 1632]

Trefwoorden:

Belgica O.Cart. (historiographia), Belgica O.Cart. >> Provincia Teutoniae, Provincia Teutoniae (visitationes), Provincia Teutoniae >> Belgica O.Cart., visitationes

Notities:

Tussen p. 148-149 een ingelast vouwblad met tabellarisch overzicht: Petrus D'Wallius [Petrus De Wal], Syllabus venerabilium Patrum Visitatorum Provinciae Flandro-Belgicae Sacri Ordinis Cartusiensis.
Ondermarge links: "Haec tabula inseretur pagina 149". Ondermarge rechts: "Imprimi poterit hac 13. Decembris 1631. Henricus Calenus" (Hendrik van Caelen was theoloog en censor, † 1653).
Dit vouwblad werd niet mee gereproduceerd uit het exemplaar van Raissius' werk in bijlage. De reproductie van het vouwblad werd gemaakt op basis van een exemplaar in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen.

Op de laatste bladzijden [173]-[180] staan de paginanummers niet vermeld.