Origines Cartusiarum Belgii


Volledige referentie:

Arnoldus Raissius
Origines Cartusiarum Belgii, Duaci [Douai], Martinus Bogardus, 1632, (30)-180 p.  
[Raissius 1632a]

Trefwoorden:

Belgica O.Cart. (fundationes), Gosnay 1 O.Cart. monachi (fundatio), Gosnay 2 O.Cart. moniales (fundatio), La Boutillerie O.Cart. (fundatio), Nederlandia O.Cart. (fundationes), Perth O.Cart. (fundatio), Provincia Teutoniae (fundationes), Provincia Teutoniae (visitationes), Val-Sainte-Aldegonde O.Cart. (fundatio), Valenciennes O.Cart. (fundatio), visitationes

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.

Tussen p. 148-149 een ingelast vouwblad met tabellarisch overzicht: Petrus D'Wallius [Petrus De Wal], Syllabus venerabilium Patrum Visitatorum Provinciae Flandro-Belgicae Sacri Ordinis Cartusiensis.
Ondermarge links: "Haec tabula inseretur pagina 149". Ondermarge rechts: "Imprimi poterit hac 13. Decembris 1631. Henricus Calenus" (Hendrik van Caelen was theoloog en censor, † 1653). Dit vouwblad werd gereproduceerd op basis van een exemplaar van Raissius’ werk in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen.

Op de laatste bladzijden [173]-[180] staan de paginanummers niet vermeld.