De Bijbelvertaler van 1360 was een monnik van het kartuizerklooster te Herne