Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg

Auteurs:

Hogg, James

Volledige referentie:

James Hogg
Kartäuserliturgie und Kartäuserschrifttum. Internationaler Kongreß vom 2. bis 5. September 1987, Klosterneuburg, 4 dln., Salzburg, 1988, resp. 192, 159, 96 en 165 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 116:1-4)  
[Hogg 1988f]

Trefwoorden:

ars scribendi, liturgia

Notities:

De illustraties treft men vooral aan in dl. 3.
Dl. 4 verscheen in 1989.
Hierbij sluit de afzonderlijke publicatie van [Becker 1990a] als het 5e deel aan.