La fonction et l'histoire du procureur-général dans l'Ordre cartusien


Volledige referentie:

Jan De Grauwe
La fonction et l'histoire du procureur-général dans l'Ordre cartusien, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und das Heilige Römische Reich. Internationaler Kongress vom 9.-11. September 1997, Bezirksklinikum in der Kartause Prüll, dl. 3, Salzburg, 1999, 63-99, 1 ill. (= Analecta Cartusiana, 140:3)  
[De Grauwe 1999b]

Trefwoorden:

procurator generalis (officium)

Notities:

Met een lijst van de procureurs-generaal in functie van vóór 1305 tot na 1981.
Op het einde Extraits d'un texte de Dom Palémon Bastin, reçu vers 1968 de feu Dom Andé Kokx, avec des notes de feu D. Basilio Caminada betreffende enkele procurators-generaal van het einde der 19e tot in het midden van de 20e eeuw.