De Gulden Brief nog leesbaar?


Volledige referentie:

Johan De Bruijn
De Gulden Brief nog leesbaar?, in: Benedictijns tijdschrift, 62 (2001), 115-135  
[De Bruijn 2001]

Trefwoorden:

Epistola aurea, Gulden brief > Epistola aurea, Gulielmus de Sancto Theodorico: Epistola aurea ad fratres de Monte Dei, Le Mont-Dieu O.Cart. (Epistola aurea), Lettre d’Or > Epistola aurea

Tekstmededelingen:

Inhoud
1. Willem van Saint-Thierry en zijn Gulden Brief
2. Lof en vermaning
2.1 Het licht uit het oosten (1-26)
2.2 De lof op de kluis (29-40)
2.3 De toetsing van kandidaten (141-146)
2.4 De beleving van de armoede (147-158)
3. Dynamiek en fragiliteit
4. Eenzaamheid en gemeenschap
Fragment in vertaling