Ludolf van Saksen, Expositio in Psalterium (Spiers, Peter Drach, 1491) — UB Gent, res. 892 (karmelieten te Gent)


Volledige referentie:

Elly Cockx-Indestege
Ludolf van Saksen, Expositio in Psalterium (Spiers, Peter Drach, 1491) — UB Gent, res. 892 (karmelieten te Gent), in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 171-172 (= Diestsche Cronycke, 7)
[Cockx-Indestege 1984a]

Trefwoorden:

Drach Peter, Gent (O.C.D.), impressa, Ludolphus de Saxonia O.Cart.: Enarratio in psalmos (impressum 1491)