Een boedelstaat van het refugium der kartuizers te Diest uit 1667


Volledige referentie:

Christian De Backer
Een boedelstaat van het refugium der kartuizers te Diest uit 1667, in: Francis Timmermans & Tom Gaens (eds.), Magister Bruno. Negen eeuwen uitstraling van de Kartuizerorde, Leuven, 2003, 141-147  
[De Backer 2003]

Trefwoorden:

possessiones bonorum, refugia, Zelem O.Cart. (possessiones bonorum), Zelem O.Cart. (refugium)

Notities:

Met uitgave van het document gedateerd 3 augustus 1667 volgens SA Diest, Notarisakten, nr. 372: Wouter Ruttens (1667-1672).
In feite gaat het om de inboedel van het echtpaar Ida en Anton Govaerts. De auteur vraagt zich af of zij een soort van conciërges waren die het refugehuis in stand hielden, bedankt werden om hun diensten en moesten vertrekken ten gevolge waarvan zij hun bezit dienden te inventariseren.