Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelater

Auteurs:

Hogg, James

Volledige referentie:

James Hogg
Die Ausbreitung kartäusischen Lebens und Geistes im Mittelater, 2 dln., Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1990, resp. 250 en 161 p., ill. (= Analecta Cartusiana, 63:1-2)  
[Hogg 1990a]

Trefwoorden:

historiographia

Notities:

Naar aanleiding van het internationaal kartuizercongres gehouden in het refectorium van de Kartuis van Aggsbach (Oostenrijk) op 13-16 september 1990.

Het tweede deel verscheen in 1991.