Een meesterwerk van een kartuizer-houtdraaier geschonken aan de abdij van Ename rond 1760


Volledige referentie:

Louise Fredericq & Luc Knapen
Een meesterwerk van een kartuizer-houtdraaier geschonken aan de abdij van Ename rond 1760, in: Luc Knapen & Leo Kenis (eds.), Hout in boeken, houten boeken en de "fraaye konst van houtdraayen", Leuven, 2008, 311-314, 3 ill. (= Documenta libraria, 35)  
[Fredericq & Knapen 2008]

Trefwoorden:

Ename (O.S.B.), Sint-Martens-Lierde O.Cart. (officina lignaria)

Notities:

"Mogelijkerwijze zou dit tafeltje uit het kartuizerklooster Sint-Martens-Bos te Sint-Martens-Lierde bij Geraardsbergen kunnen komen. Dit klooster beschikte over een schrijnwerkerij. Met dank aan drs Frans Hendrickx voor deze denkpiste" (p. 314)1.