Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen. Een leidraad voor verdere studie samengesteld door de leden van de werkgroep Cartsusiana neeerlandica

Auteurs:

Albert Gruijs

Volledige referentie:

Albert Gruijs
Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen. Een leidraad voor verdere studie samengesteld door de leden van de werkgroep Cartsusiana neeerlandica, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 157-244
[Gruijs 1975a]

Trefwoorden:

Belgica O.Cart. (monasticon), Nederlandia O.Cart. (monasticon), Nederlandia O.Cart. >> Provincia Teutoniae, Provincia Teutoniae >> Nederlandia O.Cart.