De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia BatavorumTrefwoorden:

Delft O.Cart. (historiographia)

Notities:

Als een Hommage aan de tachtigjarige mr. H.J.J. Scholtens (p. 7).