Het sociale aspect van de kartuize van Nieuwpoort


Volledige referentie:

Jan De Grauwe
Het sociale aspect van de kartuize van Nieuwpoort, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming "Société d'émulation" te Brugge, 111 (1974), 104-106
[De Grauwe 1974a]

Trefwoorden:

Nieuwpoort O.Cart. (piscicultura), piscicultura