Literatuur

[Ampe & Deschamps 1981b]

[De Vreese 1895]

[Gaens & Hendrickx 2009]34
[Gruijs 1976]90

[Hendrickx 1984e]86-87

[Kienhorst & Kors 1998]9-21, 41-451

[Lamalle 1932]17, 26-28, 53

NBC 2005b, beelden 141-142

[O'Sheridan 1914]119-1232

[PCB 1976]116
[PCBR 1999]dl. 1, 32

Reypens 1914]516-5223

Citekey: Scholtens 1967 niet gevonden
[Schrije 1997]94-98
[Seynnaeve 1995]

Citekey: Timmermans 2012 niet gevonden86

[Verdeyen 1995]
[Versluys 1998]

  • 1. Hans Kienhorst & Mikel M. Kors, ‘Corpusvorming van Ruusbroecs werken’, in: Ons geestelijk erf, 72 (1998), 3-53, ill.
  • 2. Paul O'Sheridan, ‘Une tentative malheureuse de Ruysbroeck: la fondation du second ordre prédit par Joachim de Flore’, in: Revue belge d'histoire, 1 (1914), 98-147. — Noch het vervolg op het artikel, noch het tijdschrift zijn verder verschenen.
  • 3. L. Reypens, ‘Voor de geschiedenis van Jan van Ruysbroeck. Naar aanleiding van eene nieuwe kritiek der bronnen’, in: Dietsche Warande en Belfort, 15/1 (1914), 405-416, 505-522. — Een kritische reactie op het voornoemd artikel van P. O'Sheridan.