Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan P and Auteur is Pottie, Roos  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Roos Pottie
Architectuur in dienst van een levenswijze: de kartuis van Scheut bij Brussel, Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling. Rijksuniversiteit Gent , Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Richting C: Plastische Kunsten, 2 dln., 1977, VII-186-(5) p., 76 ill.
[Pottie 1977]