Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Ausems, Th.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Th. Ausems
Elckerlijc's auteur, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 37-56, 2 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)  
[Ausems 1964a]
Th. Ausems
Naschrift op R. Vos: Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 426-429  
[Ausems 1965] PDF-pictogram Ausems_Dorlandus auteur van Elckerlijc. Naschrift.PDF (453.68 KB)
Th. Ausems
Elckerlijc's première, in: Ons geestelijk erf, 38 (1964), 393-413
[Ausems 1964b]