Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Christine Didier
Patrimoine archéologique et classe patrimoine: une expérience pédagogique à la chartreuse du Mont-Sainte-Marie, in: Martine Valdher (ed.), Moines et moniales dans l'Ordre des Chartreux: l'apport de l'archéologie. Actes du Premier Congrès international d'Archéologie cartusienne, 22-25 juin 2006, Salzburg, 2007, 335-339
[Didier 2007]
Dominique Donadieu-Rigaut
La prise d’habit de Bruno ou l’accomplissement du contemptus mundi, in: Dominique Donadieu-Rigaut, Penser en images les ordres religieux (XIIe-XVe siècles), Paris, 2005, 102-114, 6 ill.  
[Donadieu-Rigaut 2005a] PDF-pictogram Donadieu-Rigaut_La prise d’habit de Bruno.PDF (1.38 MB)
E
Jean-Pierre Esther
Plan Chartreuse Landen, in sint Cruijs en de sinte Catharine, bij Brugghe, 1756, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 68-69 (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Esther 1996d]
Jean-Pierre Esther
Plattegrond van het kartuizerklooster aan de Langestraat, in: Bernadette Roose (ed.), De Brugse kartuizen 14de-18de eeuw. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Rijkarchief te Brugge (14 november 1996 - 20 december 1996) , Brugge, 1996, 62-63, 1 ill. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Rijksarchief te Brugge. Educatieve Dienst: Dossiers, reeks 2:13)
[Esther 1996b]
F
Joannes-Franciscus Foppens
Petrus Dorlandus, in: Joannes-Fppens, Bibliotheca Belgica, sive viroum in Belgio vita, scriptisque illustrium catalogus, librorumque nomenclatura. Continens scriptores a clariss. viris Valerio Andrea, Auberto Miraeo, Francisco Sweertio ... recensitos, usque ad annum M.D.C.LXXX, dl. 2, Bruxellis [Brussel], Petrus Foppens, 1739, 973-974
[Foppens 1739] PDF-pictogram Foppens_Petrus Dorlandus.PDF (518.24 KB)
Wim François
Petrus Sutor et son plaidoyer contre les traductions de la Bible en langue populaire (1525), in: Ephemerides theologicae Lovanienses, 82 (2006), 139-163
[François 2006] PDF-pictogram François_Petrus Sutor contre les traductions de la Bible.PDF (3.27 MB)
Wim François
Petrus Sutor and Erasmus on Bible reading in the Vernacular (1525), in: Krijn Pansters (ed.), The Carthusians in the Low Countries. Studies in monastic history and heritage, Leuven, 2014, 233-252 (= Miscellanea Neerlandica, 43 / Studia Cartusiana, 4, 4)
[François 2014]
G
Tom Gaens & Jan G. M. Sanders
Prosopografisch overzicht van de bewoners van Sint-Sophia, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 295-346 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Gaens & Sanders 2016]
Valère Gaublomme
Persoonsnamen en toponiemen uit het rentenboek anno 1494 van de kartuize Sint-Martens-Bos te Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 26 (1974), 97-123
[Gaublomme 1974a] PDF-pictogram Gaublomme_Persoonsnamen en toponiemen uit het rentenboek anno 1494 van de kartuize Sint-Martens-Bos.pdf (6.79 MB)
Valère Gaublomme
Persoonsnamen uit het rentenregister anno 1494 van de kartuize Sint Maartens Bos te Sint-Martens-Lierde, in: Vlaamse stam, 11 (1975), 243-250
[Gaublomme 1975] PDF-pictogram Gaublomme_Persoonsnamen uit het rentenregister van Sint Martens Bos.pdf (1.49 MB)
Valère Gaublomme
Persoonsnamen uit het rente- en pachtregister anno 1426 van de kartuis van Sint-Martens-Lierde, in: Vlaamse stam, 10 (1974), 453-456, 499-506
[Gaublomme 1974b]
Rosalind Cecilia Go Green
Perfectissimus: The Carthusian Order in England, c. 1178-c.1220, Doctoral Thesis of Philosophy, Durham, Durham University: Faculty of Arts and Humanities (Department of History), 2017, 297 p.  
[Green 2017]
J. P. Gumbert
Prosopographie der Mönche von Nieuwlicht bis 1430, in: J. P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert, Leiden, 1974, 42-60
[Gumbert 1974c]
H
Frans Hendrickx
Petrus Riga: Aurora (herkomst onbekend, midden van de 13e eeuw) – BnF Paris, hs. latin 8098 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters. Tentoonstelling Diest, Stedelijk Museum, 25 juni-25 september 1983, Diest, 1983, 174-175 (= Diestsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983f]
Frans Hendrickx
Pseudo-Augustinus: Liber aromatum sive Speculum cordis, Meditationes; Guido van Clairvaux: Compilatio super quartum librum Sententiarum, Expositio super cantica psalterii (herkomst onbekend, 13e-14e eeuw) – KB Brussel, hs. 5246-52 – Zelem, Sint-Jansberg, in: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters, Diest, 1983, 175-178 (= Dietsche Cronycke, 6)
[Hendrickx 1983g]
Pierre-Aelred Henel & James Hogg
Palémon Bastin: Chartæ of the Carthusian general chapter 1631-1638: Provincia Alemaniae Inferioris (ex manuscripto in domo Vallis Sanctae asservato) 1889, Chartreuse du Reposoir, Janvier, Salzburg, 2009, VII-104 p. (= Analecta Cartusiana, 100:45)
[Henel & Hogg 2009]
Maarten J. F. M. Hoenen
Pro spirituali profectu. Spiritualität der Basler Kartäuser aus der Perspektive ihrer lateinischen Bibliothek, in: Gilbert Fournier & Balázs J. Nemes (eds.), Die Kartause als Text-Raum mittelalterlicher Mystik-Rezeption. Wissensdiskurse, Schreibpraktiken, Überlieferungskonstellationen, Berlin - Zürich, 2023, 276-310 (= Vita regularis: Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen, 82)
[Hoenen 2023]
James Hogg
Present location of manuscripts from the library catalogue of the charterhouse of Erfurt identified by Paul Lehmann, in: Analecta Cartusiana, dl. 287, Salzburg, 2016, 108-110
[Hogg 2016c] PDF-pictogram Hogg_Present location of manuscripts from the charterhouse of Erfurt.pdf (653.22 KB)
James Hogg
The pre-Reformation priors of the Provincia Angliae, in: Analecta Cartusiana, dl. 332, Salzburg, 2018 [Reprint: Analecta Cartusiana, n.s. 1 (1989) 25-59], 18-54
[Hogg 2018a]
A. Horsfield
The pomander of prayer. Aspects of late medieval English Carthusian spirituality and its lay audience, in: Michael G. Sargent (ed.), De cella in saeculum. Religious and secular life and devotion in late medieval England. An interdisciplinary conference in celebration of the 8th centenary of ... of St Hugh of Avalon, bishop of Lincoln, 20-22 July,1986, Cambridge, 1989, 205-214
[Horsfield 1989]
A.H. Huussen Jr., J. Th.W. Van Bracht & J. Dullaart
Pieter Resens kaartboek voor het Delftse kartuizerklooster (ca. 1555), in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 101-120, 11 ill.
[Huussen, Van Bracht & Dullaert 1975]
K
Mikel M. Kors
Petrus Naghel en de Moderne Devotie: het conflict over de Bijbel in de volkstaal, in: Mikel Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Turnhout, 2007, 147-168, 4 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors 2007c]
Jean Krynen
La pratique et la théorie de l'amour sans connaissance dans le Viae Sion lugent d'Hugues de Balma, in: Revue d'ascétique et de mystique, 40 (1964), 161-183
[Krynen 1964]

Pagina's