Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan V and Auteur is Vermeer, H. B. C. W.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
H. B. C. W. Vermeer
Het tractaat Ortus et decursus Ordinis Cartusiensis van Hendrik Egher van Kalkar, met een biographische inleiding, Proefschrift tot verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Wageningen, 1929, (4)-152-(1) p.  
[Vermeer 1929] PDF-pictogram Recensie Debongnie_R HE 26 (1930) 715-716.pdf (598 KB)