Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan necrologia  [Clear All Filters]
2005
John Clark
The Villeneuve Necrology, MS. Grande Chartreuse 1 Cart. 22, 6 dln., Salzburg, 2005, X-94, XII-311, XIII-270, XIV-286, XIV-141, XIV-148 p. (= Analecta Cartusiana, 100:27:1-6)  
[Clark 1997-2005]
1991
Gerhard Schlegel
Der Nekrolog der Kartause Erfurt als Quelle ordensgeschichtlicher Forschung (14.-18. Jh.), in: James Hogg (ed.), Die Geschichte des Kartäuserordens. Internationaler Kongress von 30. Mai bis 2. Juni 1991 veranstaltet vom Freundeskreis der Kartause Astheim, dl. 1, Salzburg & Lewiston (N.Y.), 1991, 105-112 (= Analecta Cartusiana, 125:1)
[Schlegel 1991b]
Gerhard Schlegel
Kölner Professen in den Nekrologen der Kartausen Prag und Erfurt, in: Werner Schäfke (ed.), Die Kölner Kartause um 1500. Eine Reise in unsere Vergangenheit, Köln, 1991, 192-195, 3 ill.
[Schlegel 1991a]
1971
Frans Verbiest
De Lierse kartuize, in: Noordgouw. Cultureel tijdschrift van de Provincie Antwerpen, 11 (1971), 21-62, 93-129, ill.  
[Verbiest 1971]
1953
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent, in: Haarlemse bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem, 62 (1953), 181-202
[Scholtens 1953b] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van het Amsterdamse kartuizerconvent.pdf (3.44 MB)
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent van Monnikhuizen, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 72 (1953), 90-124
[Scholtens 1953a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Monnikhuizen.PDF (2.95 MB)
1952
H. J. J. Scholtens
Necrologie van de Utrechtse kartuizers, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, 71 (1952), 97-150  
[Scholtens 1952a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie Utrechtse kartuizers.PDF (4.95 MB)
1942
H. J. J. Scholtens
Necrologie van het kartuizerconvent bij Geertruidenberg, in: Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde , 49 (1942), 305-318
[Scholtens 1942a] PDF-pictogram Scholtens_Necrologie van Geertruidenberg.PDF (1.24 MB)
1886
L. Van Hasselt
Het necrologium van het karthuizer-klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht, in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 9 (1886), 126-392  
[Van Hasselt 1886]
0
Palémon Bastin
Necrologium Cartusiae Montis Sancti Andreae (à Chercq) prope Tornacum (Ex chartis capituli generalis), in: Palémon Bastin, Chartreuse de Tournai Mont-Saint-André à Chercq (Provinde de Teutonie), Grande Chartreuse, s.d., [25]-[41] (= Archives de la Grande Chartreuse, A-5/241a)
[Bastin s.d.] PDF-pictogram Bastin_Necrologium Montis Sancti Andreae prope Tornacum.pdf (8.19 MB)