Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan Carolus Audax [dux Burgundiae]  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Jan G. M. Sanders
Politiek en piëteit: hertog Karel de Stoute als stichter van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch in 1471, in: Mario Damen & Louis Sicking (eds.), Bourgondië voorbij: de Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans, dl. 1, Hilversum, 2010, 57-67 (= Middeleeuwse studies en bronnen, 123)
[Sanders 2010]