Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Champmol O.Cart. (artis historia)  [Clear All Filters]
1966
H. J. J. Scholtens
De chartreuse bij Dijon en haar kunstenaars, 1379-1411, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 81 (1966), 119-144, ill.
[Scholtens 1966]
1960
Pierre Quarré
La chartreuse de Champmol, foyer d'art au temps des Ducs Valois, Dijon, Musée de Dijon (Palais des Ducs de Bourgogne), 1960, 62-(33) p., 37 ill.
[Quarré 1960]