Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Henricus Egher de Calcaria O.Cart. (biographia) and Auteur is H. J. J. Scholtens  [Clear All Filters]
1964
H. J. J. Scholtens
Hendrik van Eger uit Kalkar en zijn kring, in: Albert Ampe (ed.), Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens S.J. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, Antwerpen, 1964, 383-408, 1 ill. (= Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 16)
[Scholtens 1964]