Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan Belgica O.Cart. (monasticon)  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Jan De Grauwe
Historia Cartusiana Belgica, Salzburg, 1985, (2)-278 p., 91 ill. (= Analecta Cartusiana, 51)  
[De Grauwe 1985a]
G
Albert Gruijs
Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen. Een leidraad voor verdere studie samengesteld door de leden van de werkgroep Cartsusiana neeerlandica, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 157-244
[Gruijs 1975a]
H
James Hogg & Gerhard Schlegel
Monasticon Cartusiense. Dl. 3: Provincia Teutoniae, Provincia Angliae, Salzburg, 2005, XXX-620 p., 321 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)  
[MC 2005]