Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Sint-Martens-Lierde O.Cart. (historiographia)  [Clear All Filters]
1949
Valère Gaublomme
De karthuize van St-Martens Lierde 1329-1783, in: Cultureel nieuws, 15 (1949), 2-3
[Gaublomme 1949a]
1972
N. Bauwens
De priorij van de paters Karthuizers - St.-Martensbos te St.-Martens-Lierde. Enkele historische feiten tussen 1329-1793, in: Triverius. Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring Triverius Brakel, (1972), 15-18
[Bauwens 1972]
1973
Renaat Van der Linden
Sint-Martens-Lierde bezat de enige Kartuize van Oost-Vlaanderen, in: Toerisme in Oost-VIaanderen., 22 (1973), 65-67
[Van der Linden 1973]
2019
Jan De Grauwe
Lierde-Saint-Martin, Chartreuse de, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 32 (2019), 222-226  
[De Grauwe 2019c]