Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Zelem O.Cart. (archaeologia)  [Clear All Filters]
2007
Francis Timmermans
Fouilles et archéologie du bâti de la chartreuse de Zelem. Premiers résultats, in: Martine Valdher (ed.), Moines et moniales dans l'Ordre des Chartreux: l'apport de l'archéologie. Actes du Premier Congrès international d'Archéologie cartusienne, 22-25 juin 2006, Salzburg, 2007, 139-157, 13 ill. (= Analecta Cartusiana, 245)
[Timmermans 2007b] PDF-pictogram Timmermans_Fouilles et archéologie de la chartreuse de Zelem.PDF (2.67 MB)
2000
Francis Timmermans
Approche archéologique du site de la chartreuse du Mont-Saint-Jean à Zelem-lez-Diest, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 90-93 (= Analecta Cartusiana, 160)
[Timmermans 2000] PDF-pictogram Timmermans_Approche archéologique de la chartreuse de Zelem.pdf (356.7 KB)
1999
Inge Roosens
Bouwhistorische studie van de kapel van het voormalige kartuizerklooster Sint-Jansdal te Zelem (Halen), Eindwerk 1MLZ, Deurne, Hogere Opleidingen van het Gemeenschapsonderwijs: Postgraduaat Monumenten- en Landschapszorg, 1999, variërende p., ill.
[Roosens 1999]
Bruno Pierlet
Voormalig kartuizerklooster te Zelem (Halen): de kapel. Opmeting van een gewelf (datering ca. 1437), Eindwerk eerste proef van de Hogere Opleiding Monumenten- en Landschapszorg, Deurne, Hogere Opleidingen voor Stedenbouwkunde, Monumentenzorg, Technologie en Economie van het Gemeenschapsonderwijs, 1999, variërende p., ill.
[Pierlet 1999]