Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Desc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Thom Mertens  [Clear All Filters]
1985
Thom Mertens
Hugo de Balma in het Middelnederlands, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 249-262 (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[Mertens 1985]
2017
Tom Gaens, Thom Mertens & Kees Schepers
Libros sempiternum animarum cibum custodire voluit. Essays voor Frans Hendrickx, Leuven, 2017, [320] p., ill. (= Ons geestelijk erf, 88:2-4, 89-408)  
[Gaens, Mertens & Schepers 2017]