Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Thom Mertens  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Thom Mertens
Hugo de Balma in het Middelnederlands, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 249-262 (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[Mertens 1985]
Thom Mertens
Het aspiratieve gebed bij Hendrik Mande: invloed van Hugo de Balma?, in: Ons geestelijk erf, 58 (1984), 300-321
[Mertens 1984] PDF-pictogram Mertens_Hendrik Mande en invloed van Hugo de Balma.PDF (2.07 MB)
Thom Mertens
Omstreeks 1362: Jan van Ruusbroec bezoekt de kartuizers te Herne. De mysticus als schrijver, in: Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen, 1993, 58-61
[Mertens 1993] PDF-pictogram Mertens_Ruusbroec bezoekt Herne.PDF (912.41 KB)