Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Filter gelijk is aan   [Clear All Filters]
1873
F. Kieckens
Deux chartreux d'Alost honorés dans leur ordre du titre de Bienheureux, in: Collection de précis historiques et mélanges religieux, littéraires et scientifiques, 22 (1873), 394-400  
[1873]
1872
M. Petit
Procuration donnée par les religieux de la chartreuse de Chercq près de Tournai, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 9 (1872), 363-367
[Petit 1872] PDF-pictogram Petit_Procuration de la chartreuse de Chercq.PDF (673.01 KB)
1870
Auguste De Portemont
Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre, dl. 2, 1870, (8)-479-(4) p.  
[De Portemont 1870]
Fidèle-Jean Raymaekers
De refugie der karthuizers van Zeelhem, in: F.J.E. Raymaekers, Het kerkelijk en liefdadig Diest. Geschiedenis der kerken, kapellen, kloosters, liefdadige gestichten, enz., welke in deze stad vroeger bestonden of thans nog bestaan, Leuven, 1870, 512-514
[Raymaekers 1870] PDF-pictogram Raymaekers_Refugie van Zelem.PDF (518.75 KB)
1869
A. J. Van der Aa
Mastricht (Bartholomeus van) of à Mosae-Trajecto, in: A. J. Van der Aa, K. J. R. Van Harderwijk & D. G. J. Schotel (eds.), Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt, dl. 12:1, Haarlem, 1869, 361  
[Van der Aa 1869]
1867
Edward Van Even
Monographie de l’ancienne école de peinture de Louvain: X. Les peintres» secondaires de la fin du XVe siècle: ... Thierry de Eemstede ..., in: Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, (1867), 435-497 (485-486)  
[Van Even 1867]
1866
Jules de Saint-Genois
Adrien le Chartreux, in: Biographie nationale de Belgique, 1 (1866), 87  
[de Saint-Genois 1866]
1864
...
Du bréviaire monastique: Bréviaire des Chartreux, in: Analecta Juris Pontificii, 7 (1864), 429-435 & 451-454  
[Bréviaire 1864]
1863
Fidèle-Jean Raymaekers
Historische oogslag op het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem, in: Noord en Zuid. Maendschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen, 2 (1863), 113-123, 182-188, 193-208, 318-327, 373-376, 394-416  
[Raymaekers 1863] PDF-pictogram Raymaekers_Het voormalige karthuizerklooster te Zeelhem.pdf (19.54 MB)
1861
Joannes Molanus
Commemoratio aliquot Carthusianorum domus Lovaniensis, in: P. F. X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 301-305
[Molanus 1861c] PDF-pictogram Molanus_Commemoratio aliquot Carthusianorum domus Lovaniensis.PDF (708.32 KB)
Alexandre Pinchart
Comptes des chartreux de N.-D. de Scheut, lez Bruxelles, relatifs à l'exécution de manuscrits, in: Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Gand, 1861, 142-150  
[Pinchart 1861]
Joannes Molanus
De fundatione Carthusiae Lovaniensis, in: P. F. X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 295
[Molanus 1861a] PDF-pictogram Molanus_ De fundatione Carthusiae Lovaniensis.PDF (175.74 KB)
Joannes Molanus
De fundationibus et dotationibus cellarum [Carthusiae Lovaniensis], in: P. F. X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 296-301
[Molanus 1861b] PDF-pictogram Molanus_De fundationibis et dotationibus cellarum Carthusiae Lovaniensis.PDF (880.7 KB)
Joannes Molanus
Memorabilia quaedam apud Carthusianos [Lovanienses], in: P. F. X. De Ram (ed.), Joannis Molani Historiae Lovaniensium libri XIV ex codice autographo edidit, commentario praevio de vita et scriptis Molani, notis et appendicibus illustravit , dl. 1, Bruxellis / Bruxelles, 1861, 305-308
[Molanus 1861d] PDF-pictogram Molanus_Memorabilia apus Carthusianos Lovanienses.PDF (602.06 KB)
C. Serrure
Oorkonden betrekkelijk het Karthuizers-klooster, by Gent; de geslachten van Artevelde, van Kortrijk, van Vaernewijck, van Halewijn, van der Straten, van Moerkerke; de Duitsche Hanse, enz. 1308-1483, in: Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, 4 (1861), 325-362  
[Serrure 1861]
1857
B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146  
[De Geer 1857]
1856
P. C. Cassiers
Gedichten door Bruno Van Heusden, Antwerpen, 1856, 215 p.
[Cassiers 1856]
Pieter Scheltema
Het karthuizerklooster van Sint-Andries ter Zaliger Havene bij Amsterdam, in: Aemstel’s Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, 2 (1856), 13-53  
[Scheltema 1856]
1840
...
Oprigting van eene kerk en karthuizerklooster in het eiland van Catsand. Te St-Winocx-Bergen, den 13 maert 1347, in: Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des Vaderlands, 4 (1840), 377-379
[Cadzand 1840] PDF-pictogram Oprigting van een karthuizerklooster in Catsand.PDF (209.94 KB)
1837
Felix-Victor Goethals
Loen [Henri], in: Felix-Victor Goethals, Lectures relatives à l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique, et dans les pays limitrophes, commencées en 1818 et publiées en 1837, dl. 2, Bruxelles, 1837, 78-81
[Goethals 1837]
1830
William Dugdale
Monasteries of the Carthusian Order, in: William Dugdale, Monasticon Anglicanum, a history of the abbies and other monasteries, hospitals, frieries and ... churches ... in England and Wales, also of all such Scotch, Irish and French monasteries ... connected with religious houses in England, dl. 6:1, London, 1830 [A new edition by John Caley, Henry Ellis & Bulkeley Bandinel], XII-34, 1 ill.  
[Dugdale 1830]
1828
Michael Franz Jose Müller
Johann Reckschenkel, in: Chronik der Diözese Trier, 1 (1828), 714-715
[Müller 1828]

Pagina's