Biblia (s. XV) [Ms. Chercq]

bibliotheca Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België
sectio Handschriften
codicis numerus 97
titulus [Biblia]: Pentateuch, Jozua, Rechters, Ruth, Jeremia (met de prologen van Hieronymus)
foliorum numerus 288 f.
origo Chercq (Tournai): kartuizers
datatio s. XV
biblio Cat. KB Brussel, dl. 1, 1901, 24 (nr. 52)