UITNODIGING: Boekpresentaties middeleeuws Amsterdam

De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de presentatie van twee bijzondere boekuitgaven over middeleeuws Amsterdam:
- De dissertatie Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385-1435 van Bas de Melker verschijnt bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.
- De editie van het 'Liber benefactorum' van het kartuizerklooster bij Amsterdam wordt gepubliceerd door Peeters Publishers te Leuven, als deel 6 in de reeks Studia Cartusiana.

Tijd: 16.00-17.30 uur, inloop vanaf 15.30 uur.
Locatie: Studio Perdu, Kloveniersburgwal 86 te Amsterdam (www.perdu.nl)

Studio Perdu vraagt bezoekers een vaccinatiebewijs of een negatieve test (via testen voor toegang) te tonen!

R.s.v.p.: middeleeuwsamsterdam@gmail.com of via 0625041723
(Patrick Vlegels)