Jan Sanders benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Sanders, rijks-, waterschap- en gemeentearchivaris, alsook stichtend lid van Cartusiana, is bij zijn afscheid van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch op 9 september 2021 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast archivaris in het BHIC, waar hij ruim 40 jaar werkte, deed en doet Sanders ook vrijwilligerswerk. Zo zet hij zich al sinds 2005 belangeloos in voor het Cartusiana-netwerk. Zijn wetenschappelijke publicaties gaan onder andere over de geschiedenis van religieuze ordes, broederschappen en klooster- en kerkgeschiedenis in Brabant.

https://www.bd.nl/den-bosch-vught/lintje-voor-vertrekkend-rijksarchivari...