LEZING: Voorjaarslezing Ruusbroecgenootschap door Tom Gaens

Vrijdag 30 april - Tom Gaens (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen):
Ruusbroec in perspectief. Over het "kijken" en "aanbidden" in de schilderkunst van de latere middeleeuwen.

Elk jaar nodigt het Ruusbroecgenootschap enkele (internationale) onderzoekers uit om hun onderzoek voor te stellen. Het doel van deze Voorjaarslezingen is tweeledig:

- de onderzoekers een kans bieden om hun onderzoek te presenteren en om te delen in de expertise van het Ruusbroecgenootschap

- een gelegenheid creëren voor het Ruusbroecgenootschap om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen haar onderzoeksdomein

De Voorjaarslezingen vinden in 2021 plaats op vrijdagnamiddagen in februari, maart, april en mei digitaal of op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Locatie: wordt later meegedeeld (en is afhankelijk van de geldende maatregelen).

Tijd: 14.00 -16.00

Inschrijven: bijwonen van de Voorjaarslezingen is gratis, maar gelieve uw aanwezigheid door te geven via ruusbroec@uantwerpen.be.

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ruusbroecgenootschap/info/a...