1.5.1 Archivalische bronnen

Middelburg, Zeeuws Archief

collectie Rijksarchief in Zeeland
archiefnaam Karthuizerklooster Sion te Noordgouwe
archiefinventaris nr. 480
datering 1474-1617
biblioref. [Camps 1976]
interneref. http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=239&micode=48...