Liber miraculorum Beatae Virginis Mariae / Legenda sancti Hugonis Lincolniensis episcopi et confessoris Ordinis Cartusiani / Rigma in laudes Beatae Virginis Mariae

Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) (Stadsbibliotheek)

signatuur B 417
folia 177 folia
herkomst Herne: kartuizers
datering 14e eeuw
biblioref. - Dermul, Amédée, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de la Ville d'Anvers [Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique, 5] Gembloux & Paris 1939, 29-31 (nr. Cod. 7)1
- Mertens, Frans Hendrik, Catalogue méthodique de la bibliothèque publique d’Anvers, suivi d’une table alphabétique des noms d’auteurs et précédé d’une notice historique de cette bibliothèque, dl. 1, Anvers 1843, 49 (nr. 417)
opmerking Onder de herkomstaantekening op het voorste schutblad staan de initialen “E K. J.” Spontaan denkt men aan de beginletters van een kopiistennaam. De mogelijkheid bestaat ook dat de initialen verwijzen naar de persoon die het eigendomsmerk haaft aangebracht, bijvoorbeeld de kloosterbibliothecaris. Het schriftbeeld van de hoofdletters in beide aantekeningen laat vermoeden dat zijn contemporain zijn. Maar tot dusver heb ik na raadpleging van de namenlijst der bewoners van de Hernse kartuis niet kunnen achterhalen aan wie de beginletters zouden kunnen refereren, tenzij deze zouden betrekking hebben op een of andere religieuze opdrachtformule. — © Frans Hendrickx.

Liber miraculorum Beatae Virginis Mariae (fol. 1r*159v)

biblioref. - Guiette, Robert, La légende de la sacristine. Étude de littérature comparée [Bibliothèque de la Revue de littérature comparée, 43], Genève & Paris 1981 (réimpression: Paris 1928), 57
digitale kopie https://dams.antwerpen.be/asset/t1THGWNX9WpvJXWMsLaLowqI (beelden 2-161)

Legenda sancti Hugonis Lincolniensis episcopi et confessoris Ordinis Cartusiani (fol. 159v*165v)

digitale kopie https://dams.antwerpen.be/asset/t1THGWNX9WpvJXWMsLaLowqI (beelden 161-167)
opmerking De Legenda c.q. Vita Hugonis Lincolniensis episcopi heeft een dubbele redactie afhankelijk van een variabel explicit. Deze versie eindigt op ... Qui preter alios quamplures sanos postmodum effectos diuine misericordie eo quod a mentis alienatione plene curati sunt, gratias reddiderunt2, welk explicit overeenstemt met Cat. BM Charleville-Mézières, nr. CGM 1813 betrekking hebbend op een 14e-eeuwse redactie in een handschrift dat herkomstig is van het kartuizerklooster van Mont-Dieu. De incipits in beide versies zijn dezelfde. — © Frans Hendrickx.

Rigma in laudes Beatae Virginis Mariae

biblioref. - Dolveck, Franz, ‘La diffusion cistercienne du Mariale attribuable à Bernard de Morlas : appropriation ou emprunt ?’, in: Thomas Falmagne, Dominique Stutzmann & Anne-Marie Turcan-Verkerk (eds.), Les cisterciens et la transmission des textes (XIIe-XVIIIe siècles). Actes du colloque international de Troyes, 22-24 novembre 2012 [Bibliothèque d'histoire culturelle du moyen âge, 18], Turnhout 2018, 169-189 (i.h.b. 178, 186)
digitale kopie https://dams.antwerpen.be/asset/t1THGWNX9WpvJXWMsLaLowqI (beelden 169-178)
  • 1. Zie bijlage.
  • 2. Henricus Fros, Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis. Novum supplementum, Bruxelles, 1986, 436, nr. 4022a (= Subsidia hagiographica, 70), een aanvulling op Bibliotheca hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis, ed. Socii Bollandiani, dl. 1, Bruxelles, 1898-1899, nr. 4022.
  • 3. Joseph van der Straeten, Les manuscrits hagiographiques de Charleville, Verdun et Saint-Michel avec plusieurs textes inédits, Bruxelles, 1974, 31 (= Subsidia hagiographica, 56). Internetadres: http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?recor...
BijlageGrootte
PDF-pictogram Antwerpen SB_hs. B. 417.PDF384.82 KB